Nhà vô địch về Sức khoẻ và Vệ sinh

Lifebuoy đã khởi nghiệp cùng với mục tiêu của ngài William Lever nhằm chặn đứng nạn dịch tả ở Anh vào thời Victoria. Hơn một thế kỷ nay, Lifebuoy đã là xà phòng kháng khuẩn bán chạy số 1 thế giới, và đi đẩu trong sứ mệnh đem lại sức khoẻ và vệ sinh cho hàng tỉ người.

Awards

2006

Little Gandhi

 • India Effie - Grand Prix

2009

Delta Stike

 • AMES - Bronze

2012

Global Handwashing Day 2012

 • India Effie - bronze

2013

Color Changing Handwash

 • India Effie - Bronze

Help A Child Reach 5 - Gondappa

 • AMES - Platinum, Silver
 • APAC Effie - Gold
 • Cannes Lion - Silver
 • Cristal Awards - Silver
 • Effie India - 2 Gold
 • London International Awards - Silver
 • Spikes Asia - Gold

2014

Help A Child Reach 5 - Tree of Life

 • Citra Pariwara - Gold

Help a Child Reach 5 Campaign

 • Adforum Greatest Hits - Most Watched Ads in 2014
 • AMES Platinum - Silver
 • APAC Effie - Gold
 • Effectiveness Creative Agency of the Year
 • Tambuli Award - Grand Pix, Silver, Bronze, Special Award- Effectiveness Creative Agency of the Year
 • WERC- Innovation - Gold

2015

Help A Child Reach 5 Campaign

 • APAC Effie - Gold

Help A Child Reach 5

 • AMES 2015 - Shortlist
 • Campaign Asia - Top 5 Social Media Brand Moments of 2014 In Asia - Number #4
 • Cannes Effectiveness - Shortlist
 • Cannes Health Lions- Shortlist
 • Global Effie - Finalist
 • Tambuli Awards - Grand Pix, 3 Gold, Silver, Notable Win - Agency of the Year

Markets available

 • Argentina 
 • Brazil
 • Burma 
 • Cambodia
 • China
 • Dhaka
 • Ghana
 • India
 • Indonesia 
 • Kenya
 • Moroco
 • Mozambique
 • Nepal
 • Nigeria
 • Pakistan
 • South Africa
 • Tanzania
 • Uganda
 • Vietnam
 • Zambia
Market available
Lịch sử sức khỏe

Mời bạn thăm thư viện ảo của chúng tôi để cùng hiểu về lịch sử sức khỏe hiện đại.

Lịch sử sức khoẻ

tìm hiểu thêm

Sứ mệnh xã hội

Mời bạn cùng đọc câu chuyện về cách chúng tôi giúp một tỉ người có cuộc sống khỏe mạnh hơn.

Sứ mệnh xã hội

tìm hiểu thêm