Hand sanitizer | Lifebuoy Vietnam

Gel rửa tay khô Lifebuoy 100ml Total 10 diệt sạch nhanh 99.9% vi khuẩn an toàn cho da với vitamin E chuẩn chất lượng y tế 

Gel rửa tay khô Lifebuoy 235ml Total 10 diệt sạch nhanh 99.9% vi khuẩn an toàn cho da với vitamin E chuẩn chất lượng y tế 

Gel rửa tay khô Lifebuoy 50ml Total 10 diệt sạch nhanh 99.9% vi khuẩn an toàn cho da với vitamin E chuẩn chất lượng y tế 

Dung dịch diệt khuẩn tay & bề mặt Lifebuoy 50ml diệt 99.9% vi khuẩn 

Dung dịch diệt khuẩn tay & bề mặt Lifebuoy 330ml diệt 99.9% vi khuẩn