Giúp Trẻ Lên 5

Lifebuoy cùng làm việc với nhiều chuyên gia và tổ chức y tế trên thế giới. Một trong những Sứ mệnh Xã hội của giúp trẻ lên 5. Lifebuoy đặt mục đích thay đổi hành vi rửa tay của một tỷ người, vào năm 2015.

Read more »

Yousef Al-Jarrah triển khai chương trình rửa tay của Lifebuoy tại Ả Rập Xê-Út

Lifebuoy cùng làm việc với nhiều chuyên gia và tổ chức y tế trên thế giới. Một trong những Sứ mệnh Xã hội của giúp trẻ lên 5. Lifebuoy đặt mục đích thay đổi hành vi rửa tay của một tỷ người, vào năm 2015.

Read more »

Các bệnh truyền nhiễm mùa đông đang đến

Sản phẩm diệt khuẩn LifebuoyTiến sĩ Vibhav Sanzgiri sẽ trả lời các câu hỏi về các loại bệnh truyền nhiễm trong mùa đông của bạn!

Read more »

Những điều bạn chưa biết về mùa mưa

Các loại bệnh truyền nhiễm rất phổ biến vào mùa mưa - hãy học cách giữ gìn sức khoẻ cho gia đình bạn!

Read more »

Lifebuoy | Các bệnh Truyền nhiễm và Phòng bệnh | H1N1

Phá vỡ những điều kiệng kỵ xung quanh bệnh cúm gia cầm.

Read more »