Dầu gội Lifebuoy mềm mượt và kháng khuẩn

 

Giá khuyến nghị:

97.000 VND

Thông tin sản phẩm:

 

Hướng dẫn sử dụng:

 

Thành phần:

Hoạt chất làm sạch và lô hội

Dầu gội Lifebuoy mềm mượt và kháng khuẩn

 

Giá khuyến nghị:

10.000 VND

Thông tin sản phẩm:

 

Hướng dẫn sử dụng:

 

Thành phần:

Hoạt chất làm sạch và lô hội