Gel diệt khuẩn tay Lifebuoy Total 10 (Chai)

 

Thành phần:

Chuẩn chất lượng y tế với hàm lượng cồn 74%

Giá khuyến nghị:

28.000 VND

 

Gel diệt khuẩn tay Lifebuoy Total 10 (Chai)

 

Thành phần:

Chuẩn chất lượng y tế với hàm lượng cồn 74%

Giá khuyến nghị:

219.000 VND