Yousef Al-Jarrah triển khai chương trình rửa tay của Lifebuoy tại Ả Rập Xê-Út

Lifebuoy đang hợp tác với tổ chức Yousef Al-Jarrah ở Ả Rập Xê-Út để khởi động chương trình học đường, giáo dục trẻ em và gia đình các em về tầm quan trọng của việc rửa tay với xà phòng vào 5 thời điểm quan trọng trong ngày. Nằm trong khuôn khổ chương trình, Lifebuoy sẽ tổ chức các cuộc thi thú vị, tạo điều kiện cho trẻ có cơ hội tham gia vào

Trại Bác sĩ nhí của Lifebuoy – một chương trình hội trại thú vị giáo dục trẻ em trở thành các đại sứ rửa tay. Trẻ em có thể tham gia bằng cách đăng ký trên trang web của Lifebuoy để thực hành rửa tay tại các thời điểm quan trọng. Mỗi lần trẻ chứng minh trẻ đã rửa sạch tay, các em sẽ được thưởng một video mới của Lifebuoy trong đó có các hướng dẫn giúp các em ghi nhớ các thời điểm quan trọng.

Em nào duy trì được thói quen trong cả tháng sẽ có cơ hội rút thăm trúng thưởng tham gia vào hội trại.