Nước Rửa Tay Lifebuoy Công thức Vitamin+ Sữa Dưỡng Ẩm (Chai)
Nước Rửa Tay Lifebuoy Công thức Vitamin+ Sữa Dưỡng Ẩm (Chai)
Nước Rửa Tay Lifebuoy Công thức Vitamin+ Sữa Dưỡng Ẩm (Chai)
Nước Rửa Tay Lifebuoy Công thức Vitamin+ Sữa Dưỡng Ẩm (Chai)
Nước Rửa Tay Lifebuoy Công thức Vitamin+ Sữa Dưỡng Ẩm (Chai)
Nước Rửa Tay Lifebuoy Công thức Vitamin+ Sữa Dưỡng Ẩm (Chai)

Nước Rửa Tay Lifebuoy Công thức Vitamin+ Sữa Dưỡng Ẩm (Chai)

	    

Nước rửa tay Lifebuoy Sữa dưỡng ẩm với Công thức Vitamin+ hoàn toàn mới giúp làm sạch da tay và bảo vệ khỏi 99,9% vi khuẩn, kể cả vi khuẩn biến đổi.