Nước Rửa Tay Lifebuoy Vitamin Sữa Dưỡng Ẩm (Túi)
Nước Rửa Tay Lifebuoy Vitamin Sữa Dưỡng Ẩm (Túi)
Nước Rửa Tay Lifebuoy Vitamin Sữa Dưỡng Ẩm (Túi)
Nước Rửa Tay Lifebuoy Vitamin Sữa Dưỡng Ẩm (Túi)
Nước Rửa Tay Lifebuoy Vitamin Sữa Dưỡng Ẩm (Túi)
Nước Rửa Tay Lifebuoy Vitamin Sữa Dưỡng Ẩm (Túi)

Nước Rửa Tay Lifebuoy Vitamin Sữa Dưỡng Ẩm (Túi)

	    

Nước rửa tay Lifebuoy Sữa dưỡng ẩm với Công thức Vitamin+ hoàn toàn mới giúp làm sạch da tay và bảo vệ khỏi 99,9% vi khuẩn, kể cả vi khuẩn biến đổi:
 

Giá khuyến nghị (VAT): 59.000 VND