Tay chân miệng, cảm cúm, bệnh hô hấp… sẽ còn ghé thăm nếu chưa quan tâm đúng cách đến đề kháng của da
Đề kháng da và Lifebuoy sẽ kết hợp tạo nên hàng rào bảo vệ khỏi vi khuẩn vô cùng mạnh mẽ
Sức khỏe và vệ sinh