Cùng với sức đề kháng, đề kháng của da cũng là chiếc “áo giáp” quan trọng bảo vệ cơ thể
Là chức năng ai cũng có nhưng chưa nhiều người biết về đề kháng da
Cùng với sức đề kháng, đề kháng của da cũng là chiếc “áo giáp” quan trọng bảo vệ cơ thể