Trẻ bị tay chân miệng bao lâu thì khỏi?
Trẻ sẽ khỏi bệnh sau 7 – 10 ngày nếu được chăm sóc và điều trị đúng cách
Nếu không co bất kỳ di chứng nào, trẻ sẽ hoàn toàn bình phục ở giai đoạn lui bệnh

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN